September 29, 2022

พญานาค 2 เศียร

ชาวบ้านแห่กันไปที่ Lucky Number ต้นมะพร้าวที่มีลักษณะเหมือนงูสองหัวที่วัดโนนหมาก เลขที่หมู่บ้านวัดหนองหมาก เมื่อ 09/01/1964 เตรียมตัวถูกลอตเตอรี 11 ต.ยานริ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี บ้านโคกสว่างหมอเริง (สื่อยอดนิยม) พาแฟนหวยมาที่วัดหนองหมาก มีพิธีให้เลขนำโชคส่องศรีษะเป็นรูปต้นปาล์มพญานาค 2 ตัว โดยปลายยอดมะพร้าวต้นที่ หลวงพ่อวิญญู สิรญาโณ เจ้าสำนักเป็นผู้ปลูกไว้เมื่อ 2 ปีที่แล้ว โดยไม่ทราบสล็อตเว็บใหญ่ว่ามะพร้าวต้นดังกล่าวมีรูปร่างลักษณะคล้ายพญานาคอยู่ที่ลำต้น รู้อีกทีเมื่อได้มาดูมะพร้าวต้นดังกล่าวทำไมไม่โตเหมือนต้นอื่นที่ปลูกพร้อมกัน เมื่อมองดูพบว่ามะพร้าวต้นดังกล่าวมีใบปิดบังลำต้นไว้ 2 ใบ จึงแกะออกดูมองดูก็แปลกเหมือนรูปร่างพญานาค...