October 1, 2022

พะเยา

แม่ค้าวัย 65 ปี ขายชินขนมที่ตลาดมาทอน จ.พะเยา ถูกหวยชาติ ถูกหวย 6 ล้าน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 น. ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้าน นางศรีบุตร...