September 29, 2022

ราคาสูง

บนกระดานลอตเตอรีหน้าสาขาธนาคารกรุงไทยในจีน : Kang No. 1 ทุกคนบ่นจนราคาข้นเท่าคนขาย ลอตเตอรนี้มีตั๋วเหลือมากกว่าXOSLOTในการแจกครั้งก่อน ฉันยอมรับเงื่อนไขของการสูญเสียเพราะคนซื้อน้อยและซื้อเพียงหนึ่งหรือสองใบต่อคน แต่หมายเลขหนึ่งในแม่น้ำจะเรียกร้องจนกว่าราคาจะเพิ่มเป็นสองเท่า     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 ส.ค....