September 29, 2022

รางวัลใหญ่

การพนันทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน คือความหวังของผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะในช่วงวิกฤต COVID-19 เมื่อมีคนตกงาน ธุรกิจต่างๆ ก็พังทลาย และผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ หารายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของพวกเขา แต่คนอื่นมีปัญหาในสถานการณ์นี้ เป็นไปไม่ได้ที่จะเริ่มธุรกิจจะไปทำงานสล็อตเว็บใหญ่ประจำนายจ้างก็ไม่จ้าง เพราะไม่มีเงิน ดังนั้นการอยู่ได้ด้วยโชคลาภก็เป็นความหวังหนึ่ง ของคนระดับรากหญ้า ชนชั้นใช้แรงงานอย่างพวกเราๆ ท่านๆ แต่คนจะมีโชคลาภนั้น ใช่ว่าจะมีกันได้ทุกคน เพราะแค่ถูกเลข 2 ตัว 3 ตัวว่ายากแล้ว รางวัลใหญ่อย่างรางวัลที่...