October 1, 2022

หนุ่มสวนยาง

  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายกเทศมนตรี ณ ชวน พัดสำราญ ได้อันดับที่ 7 ของนักข่าว และมีผู้โชคดีสองคนในการจับฉลาก Banna Sensorcon ครั้งแรกที่สิวิไรบึงกาฬเมือง 64...